Welkom op de mini-site van het jaarverslag 2018

Hier vindt u de essentie van de gebeurtenissen bij Integrale tot einde 2018. Download specifieke pagina's of het hele jaarverslag voor meer gedetailleerde informatie en talrijke getuigenissen.

  • Jaarresultaat: 32,2 miljoen euro
  • Winstverdeling die een nettorendement van 2 % toelaat voor het segment Integrale en 1,75 % voor het segment CertiFlex
  • Gewogen nettorendement: 3,15 %
  • Incasso: 206,9 miljoen euro
  • Meer dan 3,4 miljard activa onder beheer
  • Bijna 6.000 bedrijven en meer dan 160.000 aangeslotenen
01
Bericht van het Directiecomité
Met rede en ambitie
02
Ons vak
Uw pensioen
03
Markante feiten 2018
Het jaar van de bevestiging
04
Innoveren
Nieuwe creatieve oplossingen
05
Onze talenten
Voortdurend evolueren
06
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zich engageren voor de toekomst
07
Deugdelijk bestuur
08
Beheersverslag en Verslag van de Commissaris
09
Financiële staten en Sociale balans
10
Bijlagen